Krishi Innovation Hub worked together with District Livestock Service Office.

We are happy to inform that our Krishi Innovation Hub has participated in a bird flu testing program in cooperation with the District Livestock Service Office (DLSO) – Rupandehi .

This is a great example of how NEPGO connects the academic sector with the government agencies. Congratulations and best wishes to Krishi Innovation Hub!

नेपालीमा

हाम्रो कृषि इनोवेसन हबले जिल्ला पशुबिकाश कार्यालय (रुपन्देही)ले आयोजना गरेको चराहरुको फ्लु रोगको जाच गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भएको कुरा खुसीका साथ अवगत गराउदछौ।

NEPGO ले कसरी शैक्षिक संस्थानहरुलाई सरकारी सम्येन्त्रहरु संग जोड्दछ भन्ने एउटा राम्रो उदाहरण हो। बदाई छ Krishi Innovation Hub!

Here are some pictures received from the program. Credit goes to Samikshya Phuyal and Krishi Innovation Hub team. Please click on the image to enlarge and scroll through the gallery.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *